Inrichtingsvoorstel

 

De gemeente wil een vierde hockeyveld van 6.000 m2 plastic aanleggen in het groene Roomburgerpark. Voor dit veld worden 67 bomen gekapt en verdwijnen duizenden vierkante meters openbaar groen. Het park krijgt daardoor hoge hekwerken, lichtmasten en geluidsoverlast. Een heel andere beleving voor de parkbezoeker. 

Dit "inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark" kost de gemeente miljoenen in tijden van bezuinigingen. Het wordt doorgedrukt tegen de zin van de buurtbewoners in. De ruimte in Leiden, één van de meest versteende gemeenten van Nederland, staat ernstig onder druk. Wij hechten er waarde aan dat de inwoners van Leiden de ruimte hebben om te recreëren in stadsparken.  

Leidens "groenste college ooit" staat op het punt om dit kostbare, niet-duurzame inrichtingsvoorstel door te zetten. Alleen samen houden wij dit tegen, met een referendum. 

Teken daarom nu hier voor een referendumaanvraag! 

Wilt u helpen? Lees hier hoe 

Wilt u meer informatie over het plan ga dan naar "Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg en haar effecten"